Szerzői jogok2021-05-14T19:32:50+01:00

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a https://www.napfenyesgyogykozpont.hu/ honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

A https://www.napfenyesgyogykozpont.hu/ honlapon (a továbbiakban: honlap) található tartalom a Napfényes Gyógyközpont ( Napfényes Gyógyközpont Egészségügyi és Szolgáltató Kft. – 1066 Budapest, Teréz körút 46.  Mark Center, II. emelet) (a továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlap oldalai teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlaptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A napfenyesgyogykozpont.hu/ domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok2015-03-15T09:32:41+01:00

A Napfényes Élet alapítvány internetes oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Napfényes Élet alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az alapítvány weboldalainak böngészése ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

Az alapítvány a jelen kiszolgálón (továbbiakban “kiszolgáló”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban “oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

1. Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag ismeretszerzésre szolgálnak.

2. Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

3. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, vagy képe nem másolható és nem továbbítható az Alapítvány előzetes írásbeli engedélye nélkül.  

Tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.  A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.  Az Alapítvány engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) online vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.   

Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse.

error: A tartalom szerzői jogvédelem alatt áll!