Extra Lesson – Holisztikus fejlesztőpedagógia

extralesson szorolap

Leggyakoribb problémák Extra Lesson kezeléseknél

iskolára való felkészülés, tanulási nehézségek, tanulási figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, koncentrációs képesség nehézségei, kisgyermekkori reflexmaradványok, általános lemaradás az iskolai tantárgyakban, nem sikerül a szorzótáblát megtanulni, magatartási nehézségek.

Hogyan kezdődik a gyógyító munka?

 • Első lépésben a szülővel való beszélgetés során feltárjuk az első hét életévben megjelenő estleges fejlődési hiányosságokat, eltéréseket az optimális menethez képest.
 • Egyeztetünk a gyermek osztálytanítójával arról, hogy milyen problémákat tapasztal a gyermek iskolai tanulmányai, iskolai élete során.

Mi történik egy foglalkozáson?

A foglalkozások egyórás alkalmak, és négyszemközt zajlanak. Általában beszélgetéssel kezdünk, ezt követi egy festés, rajzolás, vagy agyagozás gyakorlat, majd az utolsó öt percben rátekintünk a munkára és megbeszéljük a továbbiakat.  Legtöbbször házi feladatot is kapsz a következő hétre, ami valami művészeti munka, vagy átgondolni való.

Mennyi idő egy folyamat?

A foglalkozások egyénre szabottak, általában heti vagy kétheti ritmusban zajlanak. Egy gyakorlatsor-epocha hat-nyolc alkalommal ismétlődik és legalább fél, gyakran egy év rendszeres, kitartó munkája szükséges ahhoz, hogy a folyamat pozitív hatása tartósan mutatkozzon meg a fent említett területeken.

A legtöbben heti rendszerességgel járnak, alkalmanként egy óra időtartamú egy foglalkozás. A folyamat problémától függően 10 alkalomtól fél év-egy év időtartalmú is lehet. Ezt menet közben mindketten érezzük, hogy kell e még jönni, és időnként megbeszéljük a továbbiakat. Általában azt első alkalom egy ismerkedés, a következő találkozók a probléma feltárására irányulnak, a továbbiak a gyógyulási szakasz.

Extra Lesson módszerrel foglalkozó szakembereink

Kelemen Zsuzsanna
Kelemen ZsuzsannaGyógypedagógus - Pszichopedagógus, Extra Lesson pedagógus
Lengyel-Hanga Beatrix
Lengyel-Hanga BeatrixKonduktor-tanító, Extra Lesson pedagógus

Az Extra Lesson fejlesztő eljárásról, terápiáról, módszerről

A gyermekek tanulási, iskolai alapkészségeinek – írás, olvasás és számolás – elsajátítása során számos nehézség jelentkezhet, ám ezek feloldására van lehetőség. Ezt a folyamatot támogatja az Extra Lesson nevű komplex vizsgáló és fejlesztő pedagógiai módszer, melynek eszköztárát Audrey E. McAllen angol Waldorf-tanár dolgozta ki. A módszer elméleti megközelítését Rudolf Steiner antropozófiai tanításaira, sok éves waldorf-tanári gyakorlatára, illetve gyermekorvosok és más kollégák véleményére építette.

Az Extra Lesson hatékonyságának alapját az első hét év fejlődési csomópontjainak pontos ismerete jelenti. A gyermeki fejlődés során az első hét év, ezen belül is az első három év fejlődési szakaszai kulcsfontosságúak. Az ebben az időszakban kimaradó mozgási fázisok, késések, fejlődési elakadások egy későbbi életszakaszban gyakran tanulási nehézségként, mozgás és beszédbeli hiányosságként, illetve viselkedési problémaként köszönnek vissza. Az Extra Lesson megközelítése alapján minden eltérésnél ahhoz a ponthoz kell visszamenni, ahol az kialakult.

  Mit vizsgál az extra lesson?

  • Először is a szülővel való beszélgetés ( anamnézis )  és a gyermekkel történő első foglalkozások révén feltárja az első hét év fejlődési folyamatát, az esetleges eltéréseket az optimális menettől.
  • Megvizsgálja, hogy maradtak -e fenn előző életkornak megfelelő reflexek, amelyek nehezítik a mozgási- és gondolkodási képességeket.
  • Vizsgálja a kora gyermekkori mozgásmintákat, megállapítja, hogy a középvonal-gátak sikeresen leépültek-e a gyermeki idegrendszeri érés során.
  • Vizsgálja a beszéd, írás, olvasási és számolási készségeket.
  • Szem – kéz – beszéd koordinációt
  • Egyensúly és ritmus érzéket
  • Látás – hallás- észlelési folyamatát
  • Finommotoros képességeket
  • Téri tájékozódást és testtudatosságot
  • Képet alkot a gyermek viselkedéséről, általános közérzetéről, önbizalmáról.

  Az Extra Lesson története

Az ’Extra Lesson’ segítő pedagógia módszertanát Audrey E. McAllen angol Waldorf-tanár dolgozta ki tanulási nehézségekkel és viselkedési problémákkal küzdő gyermekek megsegítésére. A módszer elméleti megközelítését Rudolf Steiner antropozófiai tanításaira, sok éves Waldorf-tanári gyakorlatára, illetve gyermekorvosok és más kollégák véleményére építette.

 Osztálytanítói munkássága alatt megfigyelte, hogy a manapság egyre több gyermeknek van gondja az írás-, olvasási és számolási készség kialakításával, holott az adottságaik alapján könnyedén képesek lennének elsajátítani azokat. E jelenség iránti kíváncsiság és a segítő szándék ösztönözte arra, hogy belemélyedjen a probléma kutatásába és kidolgozzon egy hatékony  diagnosztikai és terápiás módszert, melynek egyik alapját az első hét év fejlődési csomópontjainak pontos ismerete képezi. Ugyanis a gyermeki fejlődés során,az első hét év, ezen belül is az első három év fejlődési szakaszai kulcsfontosságúak. Az ezekben a korai években keletkező elakadások, nehézségek, egy későbbi életszakaszban gyakran mint tanulási, mozgás-, beszéd- és/vagy viselkedésproblémákként jelentkeznek. Az Extra Lesson megközelítése alapján minden eltérésnél ahhoz a ponthoz kell visszamenni, ahol az kialakult. Az extra lesson tanár a gyermek életútja és a jelenlegi állapotának megfigyelésénél és az elkövetkezendő közös munka során  az antropozófiai emberképre, a hét életfolyamatra és a 12 érzékkel kapcsolatos tudásra támaszkodik, amelyet Rudolf Steiner és a követői alkottak meg.

  Extra Lesson gyakorlatok

Az Extra Lesson terápiás része speciális mozgás-, beszéd-, rajz- és festésgyakorlatokból áll. A négy alapérzéket (mozgás-, egyensúly-, tapintás- és életérzék) minden alkalommal dolgoztatjuk, ezzel segítve a gyermek megérkezését. Tudatosan visszatérünk azokhoz a csomópontokhoz, ahol valamilyen eltérés mutatkozott a fejlődésében, és segítjük újra bejárni az első hét év ciklusait. Olyan kihívásokat, feladatokat adunk a gyermeknek, amelyekben jól érzik magukat és így kedvük lesz gyakorolni.

  Miből áll az Extra Lesson módszer?

  A módszer speciális mozgás-, beszéd-, rajz- és festésgyakorlatokból áll. Sokat dolgozik a négy alapérzékkel: a sajátmozgás érzékkel, az egyensúlyérzékkel, az életérzékkel, a tapintásérzékkel  – segítve a gyermek individumának érését. Visszavezeti a gyermeket azokhoz a csomópontokhoz ahol elakadásai voltak és segít újra bejárni az első hét év ciklusait. Olyan kihívásokat ad a gyermekeknek amelyek önmagukban is nagymértékben növelik a gyakorlási kedvüket.

 Mi történik az Extra Lesson gyakorlatok hatására?

Az Extra Lesson foglalkozások hatására harmóniába rendeződik a lélek három alapterülete: a gondolatvilág, az érzelemvilág és az akaratvilág. A módszer erősen hat azokra az alapokra, amelyekre a későbbi tanulási képességek – az írás, az olvasás és a számolás – épülnek. Ilyen alapot jelentenek például a térbeli tájékozódás, a testföldrajz, a dominancia, az emlékezet, a figyelem, a rugalmasság, a középvonalak és a fentebb már említett alapérzékek, illetve a látás és a hallás. A foglalkozások pozitívan hatnak a gyermek idegrendszerének érési folyamatára és az énképére. indezek következtében az iskolai alapkészségek elsajátítása  örömtelibb és stressz mentesebb lesz a gyermek számára.

A foglalkozások iskoláskortól (fogváltás után) javasoltak.

Szeretettel  várunk a gyermekeddel együtt!