Kelemen Zsuzsanna – Gyógypedagógus, pszichopedagógus, Extra Lessons tanár

Kelemen Zsuzsanna

A gyermekek képességeinek, készségeinek a fejlődését segítem. Az évek során a szakmám számos területén dolgoztam, tapasztalatokat gyűjtöttem érzelmileg sérült, tanulásban akadályozott, autista és halmozottan sérült, valamint ép gyermekek tanítása és megsegítése terén.  Munkám során a több mint 25 éves  gyógypedagógusi munkám tapasztalataira és az Extra Lesson módszer diagnosztikai és terápiás tudására hagyatkozom.

Várom szeretettel azokat a gyermekeket akik az iskolakezdés előtt szeretnének megerősödni azokban képességekben amelyek hatására könnyebben megy a tanulás: figyelem, koncentráció, egyensúly, téri tájékozódás. Továbbá azokat a gyermekeket is akiknek nehézségeik vannak az írás, olvasás és a számolás területein.

Heti rendszeres extra lesson órákkal és az otthoni feladatok gyakorlásával már félév alatt is előrehaladás történik  az iskolai képességek formálódásában, a tanulási lemaradások pótlásában.

A gyermekek megsegítése mindig a saját individumuknak megfelelően, egyénre szabottan történik.

A leggyakoribb témák amelyekkel felkeresnek: iskolára való felkészülés, tanulási nehézségek, tanulási figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, koncentrációs képesség nehézségei, kisgyermekkori reflexmaradványok, általános lemaradás az iskolai tantárgyakban, nem sikerül a szorzótáblát megtanulni, magatartási nehézségek.

Mit vizsgálunk az Extra Lesson alkamak során?

  • Először is a szülővel való beszélgetés (anamnézis) és a gyermekkel történő első foglalkozások révén feltárjuk az első hét év estleges fejlődési hiányosságait, az optimális menettől való eltéréseit.
  • Megállapítjuk a fennálló, korábbi életkornak megfelelő reflexeket
  • Vizsgáljuk a beszéd, írás, olvasási és számolási készségeket
  • A szem – kéz – beszéd koordinációt
  • Megvizsgáljuk az egyensúly és ritmus érzéket
  • Látást – hallást- észlelést és finommotoros képességek
  • Téri tájékozódás és testtudatosság
  • Mindezek a megfigyelések segítik hogy kialakuljon egy kép a gyermek viselkedéséről, általános közérzetéről, önbizalmáról.

Hogyan folyik a közös munka?

A foglalkozások egyénre szabottak. Általában heti, vagy kétheti ritmusban zajlanak. Egy gyakorlatsor-epocha hat-nyolc alkalommal ismétlődik és legalább fél, gyakran egy év rendszeres, kitartó munkája szükséges ahhoz, hogy a folyamat pozitív hatása tartósan mutatkozzon meg a fent említett területeken.

A foglalkozások iskoláskortól – fogváltás után – javasoltak.

Szeretettel várom Önt és Gyermekét!

Tanulmányaim:

Diszlexia megelőzése- az értő olvasás előkészítése Tanulási képességek fejlesztése 6-10 éves korban az értő olvasás érdekében, ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézet – 2015.

Extra Lesson Tanár Továbbképzés, Varázsvirág Pedagógiai Terápiás Egyesület 2011-2014.

Gyógyító Nevelés Képzés, Magyarországi Camphill Egyesület Szombathely-Velem, 2007-2010.

„Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai„ – Autizmus Alapítvány – 2007.

Touch for Health III. Pogány Zita – 2003.

Baraka Önismereti Oktatási Program Posztgraduális Önismereti Tanárképzés Fekete Gábor – 2001.

Three In One Concepts kinezilógiai tanfolyamok 1-5. János Péter – 2001.

Touch for Health I-II. János Péter – 2001.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakok, 1984-1987.