A holisztikus gyógyászat az egész embert vizsgálja. A diagnózis felállításához figyelembe veszi az adott ember testi állapotát, örökölt betegséghajlamait, alkati sajátosságait, érzelmi, lelki beállítottságát, sőt szokásait is. A terápia és ezen belül is a betegségekre adott gyógyszerek kiválasztásánál a helyes szerválasztás elősegítése érdekében ezeket a tényezőket is figyelembe kellene venni. De hogyan?

Felmerül a kérdés, hogy ha az ember gyógyulásában kiemelkedően nagy szerepe van az ember viselkedésének, lelki beállítottságának, akkor vajon nem kell-e tüzetesebben megvizsgálni az adott gyógynövények növekedési, viselkedési sajátosságait is?

Jelen cikk azt a kérdést tárgyalja: mi a kapcsolat az adott betegség, és a betegséget gyógyító gyógyszerek esetünkben a gyógynövények között?

bachA növények megfigyelése és a megfigyeltek leírása nem újkeletű. Már régóta vizsgálják mind a növényi, mind az állati alapanyagból készült gyógyszereket, azok külső megjelenésük, életmódjuk, formájuk, színük, alakjuk alapján, és azokból próbáltak következtetni az általuk képviselt gyógyító hatásra. Ennek eredete évezredekre nyúlik vissza, de írásos emlékeket csak a középkortól ismerünk, a jelen korban ezt a homeopátia valósította meg. Számos tudós foglalkozott ezzel a témával, többek között Paracelsus (14931541), Jakob Böhme (15751624 Signatura Rerum című művében), és Johann Wolfgang von Goethe (17491832) is, aki számos értekezést írt a később szignatúratanná fejlődő, jelen esetünkben a növények megfigyelésével és szimbolikájával foglalkozó tudományról.

Az, hogy milyen életet élünk sok tényező határozza meg. Fontos például, hogy milyen a kapcsolatunk a világgal, mit gondolunk saját magunkról, hogyan kommunikálunk, hogyan táplálkozunk, milyen a kapcsolatunk más emberekkel, milyen megrögzött szokásaink vannak. Ezek, és más tényezők együttesen alakítják ki jellemünket, és jelennek meg fizikai szinten is. (például a túlzottan alázatos emberekre jellemző egyfajta görnyedt testtartás).

Ha az embernél így van, miért ne lehetne így a növényeknél is? Milyen tulajdonságokra, gyógyító erőre lehet következtetni a növények viselkedéséből?

Ennek megértéséhez számunkra a kulcsot a Bach-virágterápia adhatja meg. A húszas években egy angol orvos Dr. Edward Bach rájött arra, hogy a betegségek gyógyításánál döntő fontosságú az egész embert vizsgálni, és a betegségtünetek elnyomása helyett az ember lelki egyensúlyának helyreállítására kell törekedni, amelyhez egy általa kifejlesztett módszerrel erdei-mezei növényekből eszenciakivonatokat készített. Az újdonság az volt, hogy kizárólag a lelkiállapotot vizsgálta, a fizikai tüneteket figyelmen kívül hagyta. Az így előállított szerekhez emberi karakterek, tulajdonságok pozitív és negatív aspektusait rendelte hozzá.

A virágeszenciák szedésével felszámolhatóak a jellembeli hiányosságok, érzelmi diszharmóniák, és ezáltal közvetetten megszüntethetők a fizikai tünetek is.

De hogyan jött rá, hogy mely növények mely lekiállapotokra van gyógyító hatással? Asszisztense feljegyzéseiből tudjuk, hogy Dr. Bach nagyon sok időt töltött a természetben, egész napos sétákat tett, órákat töltött egy-egy növény megfigyelésével, pontos feljegyzéseket készített róluk, lerajzolta, megízlelte, megmérte őket és még talajmintát vett stb. Kutatásait botanikai ismeretei és saját megfigyelései vezérelték, intuitív módon ráérzett a növények gyógyító hatásaira, de megérzéseit, a gyógyító hatást laboratóriumában is ellenőrizte. Úgy gondolta, a növények az embereknél is tapasztalható jellegzetességeket tükrözik. Ilyen lehet például a nyárfalevelek reszketése, amely E. Bachot a baljós előérzetre, a félelemre emlékeztette.

Ha összevetjük az általa leírt emberi lelkiállapotokat, és a hozzátartozó növény növekedési struktúráját érdekes összefüggésekre juthatunk. Nézzünk meg néhány növényt.

Magyal

A magyal Dél és Nyugat Európa enyhe, nedves éghajlatú tájain honos örökzöld cserje, melynek fehér virágai május-júniusban nyílnak. Jellegzetes fényes, karéjos és fogazottan szúrós levele, élénkpiros bogyója az angolszász világ jellegzetes karácsonyi dísze.

magA magyal növény külső megjelenésében mind a pozitív, mind a negatív lelki aspektust magán hordozza, a kellemetlenül szúrós levelek a külvilág felé mutatott agressziót szimbolizálják, míg a gyógyító erőt (szeretet) hordozó virágok, a szúrós levelektől védve a gallyakon húzódnak meg. A virágok erős illatukkal hívják fel magukra a figyelmet, télen pedig az élénkpiros bogyók közvetítenek melegséget. Az ír mondavilágban a magyal a természet megújulásának a jelképe volt. Érdekes megfigyelni azt, hogy a magyal levelek a fa tetején nem szúrnak.

„Azoknak, akiken időnként eluralkodik a féltékenység, az irigység, a bosszúvágy vagy a gyanakvás. A haragos nyugtalanság különféle állapotaira. Belül sokat szenvedhetnek, pedig gyakran nincs is valódi okuk a boldogtalanságra.”

(Edward Bach: A tizenkét gyógyító és más orvosságok)

A negatív magyal állapotból a kiutat az ember szívét megnyitó szeretet jelentheti. Az embernek a saját sérelmeinek felhánytorgatása helyett a mások felé történő őszinte odafordulásra kell törekednie. Fel kell ismernie, hogy a másik ember is egy csodálatos lény, aki ugyanúgy mint ő szeretetre áhítozik. A magyal segít azoknak, akik könnyen indulatba jönnek, gyorsan felhúzzák magukat, ingerlékenyek, frusztráltak a bántó és aggasztó körülmények miatt.

Bükkfa

„Azoknak, akik mindenben a szépet és a jót akarják meglátni. S habár sok minden rossznak tűnik, képessé akarnak válni a dolgok mélyén rejtező jó megragadására. Toleránsabbá, elnézőbbé és megértőbbé akarnak válni, hiszen minden lény útja más, s mindenki a saját tökéletesítésén munkálkodik.

(Edward Bach: A tizenkét gyógyító és más orvosságok)

Az intolerancia a bükkfa állpotban elsősorban kritizálásban, előítéletekben és ingerlékenységben mutatkozik meg. Persze maga a bükkfa nem kritizál, tehát nem is itt kell keresni a megoldást. A Bükkfa szépséget és tökéletességet sugároz. Kérge sima és elegáns, a levelek kifinomultak, és szabályosan erezettek, a virágok pompásak. Az összes részlet a tökéletesség és szépség magas szintjét fejezi ki. Magasra nő és sok erdőben összefüggő, zárt lombkoronát alkot, így a sűrű lombok nem engedik át a napfényt, lehetőséget sem adva más fajoknak a megélhetéshez. A bükkfát ugyan nem zavarja más fák szomszédsága, de csak az a növény tud az aljnövényzetben megmaradni, amely képes alkalmazkodni a magas követelményeknek. Ez a hozzáállás a bükkfa állapotban lévő ember elit gondolkodására utalhatMagas mércét állít másoknak, és ha azt nem tudják teljesíteni, jön a kritizálás. 

Nagyon érdekes még, hogy ennek a grandiózus, magas fának nincs mélyreható gyökere, más szóval nincsenek meg a megfelelő alapjai ehhez a magas színvonalú megjelenéshez.

A gyökér általában azt mutatja, hogy a növénynek (és az embernek) milyen a kapcsolata a földdel, hogyan viszonyul a fizikai világhoz. A negatív bükkfa állapotban a probléma gyökere az, ha az embernek nincs meg a reális önértékelése, amely gyakran a külvilág kritizálásában mutatkozik meg.

A negatív bükkfa állapotban az embernek fel kell ismernie, hogy minden ember egyedi, és fejlődésüket a kritizálás helyett a segítés őszinte vágya támogatja. A valódi önismeret elvezethet ahhoz a felismeréshez, hogy egyedi és kivételes lények vagyunk, mivel annak az esélye, hogy valaki hozzánk nagyon hasonló, sőt pont olyan legyen, mint mi elég csekély. Az egyediségre való ráébredés és az együttérzés minden emberben segít leépíteni a kritizálási hajlamot.

Iszalag

A szár is sokat elárul egy növény karakteréről. Ez a struktúra azt határozza, ahogy az egyén a világban megjelenik. Az egyenesen álló növények a személyiség erős kifejeződésére utalnak, a fekvő, vagy kúszónövények esetén pedig az önértékelés egyfajta hiánya figyelhető meg. Fontos megfigyelni, hogy a növény a felépítéséből adódóan mennyi teret foglal el magának.

iszAz iszalagnak nincs olyan merev szára, amely képes lenne az egész növényt megtartani, ezért kénytelen más növényekre felkapaszkodni. Szüksége van támaszra, csak így képes növekedni, és olyan magasságokba felkúszni, ahová önerőből nem jutott volna. Ha a másik növény hirtelen eltűnne, az iszalag kénytelen lenne szembenézni a gravitáció kemény valóságával.

Az iszalag viselkedéséhez nagyon hasonlít a negatív állapotban lévő ember, aki elrugaszkodik a valóság talajáról, és légvárait építve a fantáziavilág magasságaiba menekül. Az iszalag ember tipikusan „elszállós” fajta, látszatra nem ebben a földi világban él.

A fehér virágok könnyedek, légies benyomást keltenek, a fehér szín a tudatszint emelkedésére utal. Ősszel, a bojttal díszített magokat a szél lengeti, de csak tavasszal szabadulnak meg a növénytől, szimbolizálva az illúzióvilághoz való ragaszkodást.

 „Azok számára, akik álmodoznak, nem teljesen éberek, nem igazán érdeklődnek az aktuális dolgok iránt. Csendes, nyugodt emberek, akik pillanatnyi helyzetükben nem érzik túlságosan jól magukat, sokkal inkább a jövőben élnek, mint a jelenben. Boldogabb idők reményében élnek, amikor majd valóra válthatják álmaikat. Ha megbetegednek, kevés vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tesznek javulásuk érdekében.”

(Edward Bach: A tizenkét gyógyító és más orvosságok)

Érdekes módon az iszalagnál inkább a mag és a szár jellegzetességeiben láthatjuk az összefüggéseket. Bach szerint a gyógyítás során az egész embert kell nézni, nem ragadhatunk ki egy momentumot sem a többi közül. A növények vizsgálatakor is hasonlóképpen kell eljárni. Nem választhatjuk ki csak az egyik, vagy másik tulajdonságát, viszont más jellegzetességeket mutat a gyökér, a szár, a levél, a virág, és a mag is. Ezek komplex vizsgálata nagy odafigyelést igényel, a részletes kutatás a jövő tudósaira vár.

Ahogy a virágokat megfigyeljük, úgy kell megfigyelnünk önmagunkat is. Ha megfigyeljük a virágokat, utalást kaphatunk arról, mennyiben és miben képesek személyiségünk, viselkedésünk változásában segíteni. A növények mind a viselkedésükkel, mind pedig külalakjukkal egy sajátos nyelven szólnak, és ha kellő odaadással figyelünk, megérthetjük mit üzen nekünk a növények gyökere, szára, levele, virága, színe és illata.

norbi

Szabó Norbert

Alternatív módszerek

Ismerd meg, hogy mi mindennel tudunk segíteni neked…