Mit jelent egészségesnek lenni?

 

A teljes és boldog élet alapja az egészség, amely testi, lelki és szellemi szinten egyaránt megnyilvánul. Az egészség=EGÉSZ-ség. A betegség=hiány, az EGÉSZ-ség hiánya. Az egészség sokkal több annál, mintsem hogy az ember tünetmentes és nem fáj semmije. Az EGÉSZ-ség: egység, teljesség, harmónia, szeretet. A mai átlagember úgy gondolja, ha nincsenek panaszai, akkor egészséges. Pedig a megbetegedés hosszú folyamat; a mai emberiség nagy része sajnos homo sapiens-ből homo paciens-sé lett, tehát tünetmentes beteg.

 

Ahhoz, hogy valaki egészségesnek mondhassa magát az alábbi 4 területen kell megjelennie életében az összhangnak:

 

1. Harmonikus és szeretetteljes kapcsolat a természettel

 

Ide tartozik a természetes életmód és étrend. Fontos, hogy ételeinket minél természetesebb állapotban fogyasszuk, frissen, élettel teli formában, s hogy rendszeres kirándulásaink alkalmával keressük a kapcsolatot a természeti elemekkel (napfény, tiszta levegő, tiszta víz).

 

2. Harmonikus és szeretetteljes kapcsolat önmagunkkal

 

Az önpusztítás, a negatív gondolatok, a bűntudat, a kisebbrendűségi érzés, a túlzott önkritika szintén aláássa egészségünket. Önmagunk elfogadása és szeretete legalább annyira fontos, mint az embertársaink irányában tanúsított tolerancia. Ennek a folyamatnak az alapja a helyes önismeret, amely saját magunk megfigyelésére épít.

 

3. Harmonikus és szeretetteljes kapcsolat embertársainkkal

 

Az ember szociális lény. Az élet találkozások sorozata. Egészségünk lényeges pontját képezi tehát a környezetünkben lévő emberekkel való kapcsolat. A harag, a neheztelés, a türelmetlenség, a folytonos konfliktusok megbetegítő hatásúak. A másik ember viselkedése tükör a számunkra; csak rá kell jönnünk, hogy mire figyelmeztet önmagunkkal kapcsolatban! Ne a másikat akarjuk megváltoztatni, hanem dolgozzunk inkább önmagunkon! Ősi törvény „a változás paradoxonja”: ha teljes elfogadással és szeretettel fordulunk valaki felé, az illető elkezd pozitív irányba változni. Ki mint vet, úgy arat. Ha szeretünk, mi is szeretetet fogunk kapni. Törekedjünk hát embertársaink szeretetteljes elfogadására viszonzásvárás, feltételszabás és személyválogatás nélkül. Mások szeretete minket is felemel és boldoggá tesz!

 

4. Harmonikus és szeretetteljes kapcsolat a természetfelettivel

 

Egészségünk érdekében nemcsak a természettel, hanem a természetfelettivel is ápolnunk kell a kapcsolatunkat! Mindaz, amit érzékszerveinkkel érzékelünk, a teljes létezésnek kicsiny darabkája csupán, a jéghegy csúcsa. Bár az ipari forradalmak, a tudományos fejlődés, a modern filozófiai áramlatok hatására az emberek nagy részében elapadt az a spirituális törekvés, amely több ezer éven át végigkísérte őket, a modern pszichológiai iskolák rámutattak arra, hogy az ember lelke mélyén vallásos lény – homo religiosus. Mindannyiunkban ott él a transzcendencia iránti igény! Keressünk-kutassunk hát egészen addig, míg meg nem találjuk azt a hitet, vallást, szellemi ösvényt, amely a legközelebb áll a lelkivilágunkhoz! Hiszen ami igazán kiemeli az embert az állatvilágból, az nem a felegyenesedett járás vagy az eszközhasználat, hanem önmagunk meghaladásának a lehetősége, a transzcendenssel való tudatos kapcsolat!

 

Az EGÉSZ-ség kulcsa tehát a szeretet, amely 4 területen valósulhat meg: 1) a természet, 2) önmagunk, 3) embertársaink és 4) a természetfeletti szeretetében.

 

Teljes szívből kívánom mindenkinek, hogy találja meg a harmóniát élete minden területén, s e négyrétű szeretet révén sikerüljön megvalósítania önmaga EGÉSZ-ségét!

 

 

Váradi Tibor

 

Alternatív módszerek

Ismerd meg, hogy mi mindennel tudunk segíteni neked…