dr. Jakab Tibor - antropozófus orvos
Iskolák, végzettségek:

Egyetem:             Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Szakvizsga:         Belgyógyász Szakorvos, Természetgyógyász

 

Munkahelyek

MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen
MTA Központi Kémiai Kutató Intézet, Budapest
Fővárosi Szent István Kórház Cardiológia és I. sz. Belgyógyászat
Ita Wegman Klinik Svájc, Lukas Klinik Svájc
Fővárosi Szent Imre Kórház Járóbeteg Ellátás – Háziorvos
Frim Jakab Intézet, Budapest
Vállalkozó Orvos: Belgyógyászat és Természetgyógyászat

Alkalmazott módszer:
Belgyógyász, antropozófus orvoslás

Egyéb tevékenységek

Miniszteri Tanácsadó Testületi tagság: 1990- től
A Természetgyógyászati Alapismeretek című tankönyv egyik szerzője (szerkesztő: dr. Tamasi József)
Rendszeres publikációk a Komplementer Medicina, a Természetgyógyászat  és a Manifesztum című folyóiratokban.