Emil Molt, a Waldorf -Astoria nevű cigarettagyár igazgatója az alkalmazottai, munkásai számára emberhez méltó munkahelyet igyekezett teremteni. Olyan munkahelyet, ahol biztosított a megélhetés, jó hangulatú a közösség, és az emberek a lelki-szellemi fejlődésükkel is foglalkozhatnak. Ezért a gyárban megteremtette az akkor még ritka szociális ellátást (a betegsegélyezést, az otthonteremtési támogatást, a tanulási támogatást). Ezeken kívül továbbképző tanfolyamokat szervezett a munkásoknak, a dolgozók magas színvonalú üzemi újságot olvashattak, továbbá igyekezett az alkalmazottai gyermekeinek a lehető legjobb oktatást biztosítani. Tehát nemcsak egyszerű iskolát akart, hanem olyat, ahol a nevelés a gyermek magával hozott képességeit, felépítését, testi, lelki, szellemi igényeit, fejlődési periódusait, valamint a környezet, a mikro- és makrokozmosz alapvető igényeit figyelembe véve zajlik. Felkérte Rudolf Steinert, hogy ennek az igénynek megfelelően legjobb belátása szerint szervezzen iskolát. Steiner alapos előkészítő munka után 1919-ben, Stuttgartban tanárok Emil Molt segítségével megalapította azt az intézményt, mely a létrehozó gyár nevéről a „Waldorf Iskola” nevet kapta.  Az első iskolának akkora sikere volt a gyermekek, a szülők és a tanárok körében, hogy egyre több helyen alapítottak ennek a szellemiségnek megfelelő iskolát, és az elmúlt kilencven évben ez a tendencia töretlenül megmaradt. Ma már a Waldorf-iskoláknak se szeri, se száma, Finnországtól Új-Zélandig, az USA-tól Japánig megtalálhatóak az egész világon.
Közvetlenül az első Waldorf-iskola alapítása után Steiner újabb gyakorlati megoldást kívánó felkérést kapott, ezúttal a gyógyítás lehetőségeinek kiterjesztésére. Akkor ugyanis, az 1920-as évek kezdetén a gyógyítás éppen krízishelyzetben volt. A régi forma elérte a lehetőségei határát. Sokak szerint – akik között voltak betegek, orvosok, ápolók, szervező szakemberek – a gyógyítás elméletét és gyakorlatát ki kellett egészíteni valamiféle új felfogással, amely nem ellentétet, „háborúskodást” indít el a gyógyításban, hanem annak megszerzett értékeit megtartva biztosítja a továbbfejlődés, a tudomány és a hagyomány együttműködésének lehetőségét.  A felkérésnek Steiner eleinte orvostanhallgatóknak és orvosoknak tartott előadások, továbbképzések formájában tett eleget. Igazán gyakorlati irányt a munka dr. Ita Wegman holland doktornő bekapcsolódása által vett. A Waldorf-pedagógiával együtt elindult a gyógyító munka is. Svájcban, a Basel melletti Arlesheimben egy kis klinikát alapítottak, mely máig működik „Ita Wegman Klinik” néven. Egyre több érdeklődő orvos, ápoló és persze beteg jelentkezett, akik az egész embert – vagyis az ember magával hozott adottságait, fejlődését, élettörténetét, szociális helyzetét, erényeit és gyengeségeit, testi, lelki, szellemi képességeit és nem utolsósorban a gyógyítástól elvárt igényeit, elsősorban a természet gyógyító erőinek felhasználását – figyelembe véve akartak gyógyítani, illetve gyógyulni. A gyógyító munka megkezdésével kapcsolatban rögtön felmerült a természetes testápolók és a megfelelő gyógyszerek előállításának igénye. Ezért az alapítók, dr. Ita Wegman és Rudolf Steiner egy, az ő gyógyítási elveik alapján működő gyógyszereket és testápolókat előállító kis laboratóriumot indított útjára. Így kezdte meg munkáját 1921-ben a Weleda Arlesheimben. A Weleda cég neve alapítása óta töretlenül összhangban áll az egészség megőrzését, illetve visszaállítását támogató steineri gyógyítási alapelvekkel. A Weleda azóta tapasztalatai, a természetet és az embert összefüggéseiben szemlélő tudása segítségével hatalmas eredményt ért el. Napjainkra a kis kertből és a benne álló laboratóriumból Európa vezető natúrkozmetikumokat előállító vállalkozásává és az egyik legjelentősebb, a komplementer orvoslásban használt szereket készítő gyógyszergyárrá fejlődött. Öt kontinens több mint ötven országában képviseli ma már ugyanazokat az értékeket: az Ember és a Természet tiszteletét.
A Weleda az ápolásban, a gyógyításban az orvosok, a betegek és a vevők elvárásainak megfelelően – éppen úgy, mint a Waldorf-iskola a pedagógiában – mindig az egész embert veszi figyelembe: az illető magával hozott adottságait, fejlődését, élettörténetét, szociális helyzetét, erényeit és gyengeségeit, testi, lelki, szellemi képességeit, valamint a gyógyítással szembeni elvárásait. Mindezekre tekintettel választja ki mindkét steineri kezdeményezés az egyénre szabott segítség módját.
Mára az „antropozófus gyógyszerek” gyártása is továbbfejlődött. Több cég is létezik, amely „szellemtudományos alapokon” nyugvó gyógyszereket, illetve testápolókat készít. A Weleda mellett a Wala cég az ilyen típusú termékek másik legnagyobb előállítója.
Az Antropozófia két jelentős kezdeményezése együtt indult el, és együtt fejlődik szinte párhuzamosan, megtartva elindítóinak szellemiségét. Nemcsak a jelenlegi kor történései, de érdekes módon a régebbi korok tanításai is erősítik ezt a párhuzamot. Például az európai bölcsesség egyik korai letéteményesei, a latin-római kultúra hordozói is párhuzamot láttak a nevelés és a gyógyítás feladatai között. Ezért hívták, és hívjuk máig orvosainkat „doktor”-nak. A szó jelentése: tanító, mester.

dr. Jakab Tibor

Alternatív módszerek

Ismerd meg, hogy mi mindennel tudunk segíteni neked…