Freud óta lehet beszélni tudományos álomfejtésről, amit aztán Jung az archetipikus képek figyelembevételével még tovább fejlesztett. Gyökössy Endre az ismert pasztorál pszichológus szerint „Az álom Isten elfelejtett nyelve”. Jung az álomfejtést egészen magas szintre vitte. 

A legfőbb álomtípusok közül az első az ingerálmok, amikor az álom tartalma egy külső inger hatására jön létre. A vágyálmokban napközben elnyomott vágyak jelennek meg.
A betegségálmok esetén a betegség, mint belső inger hat az emberre, akár még mielőtt azt felfedeznék. A krízisálmok krízishelyzetekkor keletkeznek.

Érdemes álomnaplót vezetni, mert az álmait előbb-utóbb az ember elfelejti, és utána később vissza tudja nézni. A mai tudomány álláspontja szerint az álom az úgynevezett látens álomtartalomból jön létre. A környezeti ingerek, a gyermekkori emlékek és komplexusok, az elmúlt nap benyomásai, az általános életszituáció, amiben az ember van és a kollektív tudattalan adják a látens álomtartalmat, ami átmegy egy elsődleges kiválasztáson.  Utána jön a lényeg: az álommunka. Az álom által adott tényeken az álommunka torzít legtöbbet. (Az álommunka legfőbb összetevői: a dramatizálás, a szimbolizálás, a sűrítés és az eltolás.) Ami ezután megmarad, átmegy egy másodlagos kiválasztáson. Ha ismerjük az álom kialakulásának folyamatát, könnyebben megfejthetjük azt. Az álomterápia azt mondja, hogy az álom visszahat az ébrenlétre. Változtasd meg az álmodat, és megváltoznak az ébrenlétbeli körülményeid.

A keleti tanítások szerint különösen fontos üzenetértékűek azok az álmok, amelyek közvetlenül a felébredés előtt jelentkeznek. Ugyanígy lényegesek azok az álmok, amiket többször is megismétlődnek. Az ezotéria szerint álomban fontos üzenetet kaphat az ember szellemi vezetőitől, míg azokat nem fogja éber állapotában. Nem csak önismereti szempontból érdemes az álmok lejegyzése és megfejtése, hanem sok esetben több álom ad ki egy teljes történetet.

Fontos, hogy mindenkinek egyénre szabott álomértelmezésre van szüksége, mi magunk tudjuk leginkább megfejteni az álmaink által hordozott szimbólumokat. A szellemi tanítások szerint ha az ember elérte az állandó éberséget a nappali életében, akkor képes tudatosságát áloméletére is kiterjeszteni. 

Alternatív módszerek

Ismerd meg, hogy mi mindennel tudunk segíteni neked…